Vážení návštevníci:
Vitajte na internetovej stránke občianskeho združenia Výkričník,
združenia, ktoré vzniklo na obhajobu občianskych záujmov ako i záujmov neziskového sektora. Združenie pôsobí v rámci neziskového sektora už štvrtým rokom a počas tohto obdobia sa zapojilo do viacerých projektov, ktoré by aspoň čiastočne mohli pomôcť zmeniť svet.
Hlavným cieľom združenia je rozširovať informácie pomocou Internetu. Pomáhame vytvárať web-stránky pre rôzne nadácie, neziskové organizácie, spolky i občianske združenia, s ktorými spolupracujeme a zefektívňujeme tak svoju činnosť i medziľudské vzťahy. Výsledky našej práce slúžia nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám a spoločnostiam s ktorými úzko spolupracujeme.
Združenie pravidelne rozširuje okruh svojich činností, dôkazom čoho je aj viacero zaujímavých projektov, na ktorých združenie pôsobí.
Podrobnosti o týchto projektoch sa môžete dozvedieť v rubrike "Projekty / (Informácie o projekte)".

Občianske združenie Výkričník je združenie s právnou subjektivitou, ktorého základné východiská pôsobenia sú zakotvené v Stanovách a vo Vnútornom poriadku združenia. Stanovy obsahujú 13 článkov, v ktorých sa hovorí napríklad o cieľoch a činnosti združenia, členstve, orgánoch združenia, ale aj o hospodárení a zániku združenia.
Aj napriek tomu, že naše združenie je mladou organizáciou, darí sa nám tvorivou a aktívnou prácou plniť stanovené ciele.
Ak Vás oslovila táto krátka charakteristika o našom občianskom združení a máte záujem stať sa jeho členom, resp. podieľať sa pri plnení programu našej činnosti, budeme radi ak sa s nami skontaktujete pomocou e-mailu, telefonicky alebo osobne na našej adrese.